โปรแกรมโพสเว็บบอร์ด โปรโมทเว็บ

ผู้เขียน หัวข้อ: บริษัทSE&Cเปิดฝึกอบรมปั่นจั่น และทบทวนการทำงานกับปั่นจั่น เดือนมกราคม 2559  (อ่าน 18 ครั้ง)

anonchobpost

  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 15557
    • ดูรายละเอียด
   
    ศูนย์ฝึกอบรมSE&Cเปิดฝึกอบรมปั่นจั่น และทบทวนการทำงานกับปั่นจั่น เดือนมกราคม 2559


บริษัท เซฟตี้ เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์จำกัด (SE&C) เริ่มต้นการดำเนินงานสืบเนื่องต่อจากบริษัทอินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ อินสเป็คชั่น จำกัด (IEIC) ได้ก่อตั้งบริษัทเมื่อพ.ศ. 2549 และถือว่า IEIC เป็นสถาบันหนึ่งที่มีความเป็นผู้นำในการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางด้านการ จัดการอบรมและสัมมนาหลักสูตร "ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับ อบรมปั่นจั่น ผู้บังคับปั้นจั่น ชนิดเหนือศีรษะปั้นจั่นขาสูงและปั้นจั่นอยู่กับที่ชนิดอื่นผู้บังคับ ปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นหอสูง, รถปั้นจั่น, เรือปั่นจั่น," ทั้งภายในสถานประกอบกิจการและภายนอกสถานประกอบกิจการโดยที่เชี่ยวชาญ ชำนาญการที่ได้รับรองโดยสถาบันวิศวกรรม อีกทั้งวิทยากรทุกท่านได้ผ่านการรับรองจากหน่วยงานภาครัฐซึ่งมีคุณวุฒิและ คุณสมบัติถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการ ทางผู้บริหารจึงเล็งเห็นว่างานด้านวิศวกรรมและความปลอดภัยมักมีส่วน ที่เกี่ยวข้องกันเสมอดังนั้นจึงขยายการให้บริการฝึกอบรมและสัมมนา เพื่อให้การดำเนินงานอบรมและสัมมนามีคุณภาพและเข้าถึงกับกลุ่มเป้าหมายมาก ยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานเพื่อให้การบริการรับจัดอบรมและสัมมนาด้านความ ปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานทั้งภายในสถานประกอบกิจการและ ภายนอกสถานประกอบกิจการ
SE&C ให้บริการจัดฝึกอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ ทำงาน ได้แก่ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน, ระดับบริหาร, ระดับเทคนิค,ระดับเทคนิคขั้นสูง,อบรม จป ,อบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับเทคนิคขั้นสูงและคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน อีกทั้งมีแผนการขยายหลักสูตรเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องเช่น การซ้อมอพยพหนีไฟ ดับเพลิงขั้นต้น การทำงานในที่อับอากาศ ฯลฯ เพื่อให้ครอบคลุมกับการดำเนินงานของความปลอดภัยต่อไป
สามารถติดต่อได้ที่ www.seac.co.th
หลักสูตรฝึกอบรมด้านความความปลอดภัย
o    เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน
o    เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร
o    เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิค
o    เจ้าหน้าความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิคขั้นสูง
o    คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยละสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ
o    ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างทั่วไป ลูกจ้างเข้าทำงานใหม่และลูกจ้างที่เปลี่ยนงาน
o    การจัดทำข้อบังคับและคู่มือความปลอดภัยในการทำงานตามกฎกระทรวงฯ
พ.ศ. 2549
o    คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ
o    ความปลอดภัยในการทำงานภายในโรงงาน
o    ความปลอดภัยในการใช้ปั้นจั่น และการบำรุงรักษา
o    ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
o    ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง
o    ความปลอดภัยในงานซ่อมบำรุง
o    ความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า
o    ความปลอดภัยในการทำงานกับรังสีเอกซ์
o    ความปลอดภัยในการทำงานกับลิฟต์ขนส่งภายในโรงงาน
o    อุบัติเหตุเป็นศูนย์ด้วยวิธี KYT
o    การจัดการเหตุการณ์เฉียด" (Near Miss Management : CCCF
คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : อบรม ปั้นจั่น

Tags: